گذری در تاریخ سادات منیزوری دره اهوازی

واژه ی دره وازی به لهجه شیرین بختیاری چهارلنگ و بهمئی یعنی دره ای باز که دو طرف آن دره پهنایی مساوی و در بلندی که آبگیر نبوده و قابل زندگی باشد گفته می شود.اما منیزور کلمه عربی است یعنی زیارتگاه که مردم تاکنون معجزات بیشماری ازبرکات این زیارتگاه دیده اندو بقاء متبرک امام زادگان  امامزاده ابراهیم وامام زاده اسدالله است که زبانزد عام وخاص دوستداران اهلبیت عصمت وطهارت می باشد.بهمئی ها به این دو سید می گویند سیدالله و دوسیدالله  یعنی دو سید خدا.

v    موقعیت جغرافیای روستای دره اهوازی : این روستا در استان خوزستان واقع شده و از توابع بخش مرکزی شهرستان باغملک می باشد از شمال به شهرستان باغملک و از جنوب به شهرستان هفتکل و دشت دنا و از غرب به روستای جارو و از شرق به روستای دره خرزهره(روستای شهید امیری) قرار دارد.

v    موقعیت اقتصادی روستای دره اهوازی : این روستا علاوه بر اینکه دارای زمین های بسیار مرغوب و قابل کشت بوده دارای مراتع و علفزارهای مناسب برای دامداری است، این روستا تقریباً در هفتصد متری جاده اصلی اهواز به شهرکرد می باشد و در قدیم روستائیان اطراف باید از راههای دور خود را به این جاده می رساندند تا بتوانند جهت خرید و یا فروش محصولات زراعی و دامی خود و یا انجام امورات اداری و یا درمانی به شهر هفتکل مراجعه کنند.

v    تاریخ پیدایش و یا تاسیس روستای دره اهوازی: در نزدیکی این روستا که به قهوه خانه(کافه) مرحوم حاج سیدعلیداد موسوی که از بزرگان طایفه منیزوری در دوران حیات خود بوده آثار باستانی از محل زندگی انسانهایی به چشم می خورد که مربوط به دوره ایلامی ها و سنوات گذشته می باشد و در آن محل چاه آب شیرینی که دیوارچینی سنگی بسیار جالب دارد دیده می شود اما این مکان روستای دره اهوازی گفته نمی شود بلکه  بخشی از سرزمین این دیار است. به گفته بزرگان سادات منیزوری و تحقیقات بعمل آمده بیش از ۱۹۰سال پیش این روستا توسط دو برادر به نامهای سیدعبداله و سید انگنا که فرزندان سیداحمدبن سید فرج اله بن سیدمحمدرضا که از نوادگان سیدفرج اله بن امام زاده ابراهیم(ع) جد سادات منیزوری که پس از ۱۷ واسطه به جعفر الخواری (خواری یعنی سفیدان )بن امام موسی کاظم(ع) منتسب است، تاسیس و مسکونی شد.

مناطق دیدنی و گردشگری روستای دره اهوازی:

۱-قهوه خانه مرحوم حاج سیدعلیداد

  ۲-چاه سنگی قهوه خانه

۳-کوه بین دره اهوازی و دره خرزهره(دِرب)

۴-تل ریگی

۵- تل بلند

۶-غار پیرزنان(کِری دالوها)

 ۷-دره دره اهوازی

v    فرزندان امامزاده ابراهیم(ع)(امامزاده ابراهیم بهزاد): طبق تحقیقات بعمل آمده و کتاب ستارگان پراکنده جلد سوم به نوشته سیدعلی موسوی نژادسوق امامزاده ابراهیم(ع) پنج پسر داشت: 1- سیدشریف    2-سیدجابر 3- سید فرج اله 4-سیدشامیر 5-سیدمحمد

 امامزاده ابراهیم(ع) وامام زاده اسدالله (ع )برای تبلیغ دین اسلام ومذهب شیعه ومخالفت با خلیفه ظالم وقت و به درخواست مردمان ارجان(نواحی بهبهان) از عراق به  این مکان مهاجرت کردندسادات منیزوری روستای دره اهوازی از نوادگان سید فرج اله می باشند که از استان کهگیلویه گرمسیری از توابع شهرستان لیکک وبخش ممبی به استان خوزستان مهاجرت کردند، ابتدا با طایفه بزرگ و شجاع ممبینی و سادات جلیل قدر میرسالار و پیرمرادی خویشاوند  و باعث گسترش فامیل شدند.

v    پدر بزرگ سادات منیزوری روستای دره اهوازی: سیداحمدبن سیدفرج اله بود که وارد روستای دره اهوازی شد که دو زن داشت، یکی از طایفه پیرمرادی که مادر سیدعبداله بود و دیگری از طایفه ممبینی که مادر سیدانگنا بود، به روایتی مادر سیداحمد از طایفه شهریاری باغملک بوده است.

   سادات منیزوری نسل قدیم همه  معمم  وملبس به لباس سیدی  بودند.

v    فرزندان سیداحمد: 1-سیدعبداله پسر بزرگ سیداحمد بود و همسر ایشان از سادات جلیل القدر میرسالار از روستای رودزرد سرتُلی بوده و از اهل بیت مرحوم سیدعیسی علیزاده.۲-سیدانگنا ایشان دو زن داشت یکی ازسادات منیزوری دیگری از طایفه ممبینی۳-سید ملا به گفته مرحوم حاج سید علیداد ایشان ازبرادرانش ناراحت شد واز آنان جدا شد وبه مکانی دیگر مهاجرت کرد وتا کنون خبر دقیقی از اولاد ایشان نیست ولی برخی می گویند اولادایشان در رامهرمز سکونت دارند. سید احمد یک دختر داشت.

v    فرزندان سیدعبداله :سید عبدالله مردی مومن وبا ایمان وباکرامت وفردی بانفوذ بین طوایف بودند  دوپسرداشتند:                       

  1-سیدغریب: طبق بیانات ریش سفیدان سادات منیزوری ایشان مردی شجاع؛ خوش اخلاق، خوش بیان و شکارچی ماهری بودند و در دوران خود کدخدا و بزرگ سادات منیزوری بوده، همسر اول ایشان ازسادات میرسالار رودزردسرتلی وهمسر دوم سید مادر ملا باران زکویی بود .دو پسر داشتند که در دوران جوانی به رحمت خدا رفتند. یکی از آنها بنام سیدصفر جوانی مومن وبا محبت وشجاع بودندو دخترانش یکی همسر مرحوم سیداحمد(مادرسیدگوهر)و دیگری همسر مرحوم سید محمدرضا(مادرمرحوم سیدمحمد لطیف وسیدغلامعلی ) و سومین دختر ایشان همسر درویش مندل(مادرصفدرمکوندی) بودند.(شهید سیدعلی موسوی نوه ی دختری مرحوم سیدغریب می باشد)

2-سید فتحعلی: مرحوم سید فتحعلی خداترس و با تقوا و مهربان و فامیل دوست بود و از ریش سفیدان و بزرگان بودند. همسر ایشان از سادات میرسالار رودزردسرتلی بوده و ایشان یک پسر به نام مرحوم  سیدزاهدداشت   .

 فرزندان مرحوم سیدزاهد: ایشان پیر جبهه های جنگ حق علیه باطل بودند و این سیدروحانی فردی خوش اخلاق و مهربان و فامیل دوست و مردم دار بودند و مرحوم سیدزاهد 5 پسر و یک دختر دارد، فرزندان پسر: 1-سیدعباس 2-سیدطاهر 3-سیدباقر 4-سیدمحمد 5-سیدعبداله. و دختر ایشان همسر پسرعمویش مرحوم حاج سیدعلیداد موسوی می باشد.

 v    فرزندان سید انگنا: سید انگنا  مردی مومن و  خداترس و دارای کرامت و عزت در بین طوایف بختیاری بوده، ایشان دو زن داشت، یکی از طایفه ممبینی  و دیگری از سادات منیزوری بود.

v    پسران سیدانگنا از زن ممبینی : 1-مرحوم سیدعلیرضا 2-مرحوم سیدمحمدرضا

v    پسران سیدانگنا از زن منیزوری: 1-مرحوم سیداحمد 2- مرحوم سید فرج اله

 

فرزندان سیدعلیرضا بن سیدانگنا: سیدعلیرضا همانند دیگر پسرعموهایش سیدی بزرگوار و خداترس و  مهمان نواز پس از رحلت سیدغریب از بزرگان وریش سفیدان خاندان منیزوری بود. ایشان 4 پسر بنامهای 1-مرحوم حاج سیدعلیداد 2- مرحوم سیدبزرگ 3 -مرحوم سیدعلیمراد 4-مرحوم سید علی زمان .ایشان سه دختر داشتند.

فرزندان مرحوم حاج سیدعلیداد: ایشان در دوران حیاتش بزرگ خاندان منیزوری روستای دره اهوازی بوده و عامل وحدت طایفه و مردم دار و خوش اخلاق و دارای 7 پسر و 5 دختر می باشد : 1-سیدمحمد 2-شهیدسیدعلی موسوی(الگوی اخلاق حسنه) 3-سید جمال 4-سیدجلال 5-سید یونس 6-سید داود 7-سیدیعقوب  

فرزندان مرحوم سید بزرگ: ایشان مردی مومن و مردم دوست و مهربان بوداند و 4 فرزند پسر بنامهای: 1-سیدنورالدین 2- سیدزاهد 3- سیدفخرالدین  4-سیدمهدی و یک دختر دارد.

فرزندان مرحوم سیدعلیمراد : ایشان در جوانی دار فانی را وداع گفت و انسانی تلاشگر و با ایمان و دارای 3 پسر بنام های سیدحسین، سیدحسن و سیدفرهاد  و 3 دختر می باشند.

 فرزندان مرحوم سید علی زمان : ایشان مردی مهربان و خوش اخلاق و فامیل دوست بودند و 5 پسر بنام های مرحوم سیدنوراله، سید امراله، سیدعبداله، سید اسداله، سیدحمداله و  دو دختر می باشند.

 

مهندس سیدنوراله موسوی جوانی نیک خلق و مومن بودند که آبانماه 89 دار فانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست. «یادش گرامی و ماندگار در خاطره ها باد»

 یازدهم آذر ماه ۸۹  اربعین برادر عزیز مان مهندس سید نورالله  موسوی  را گرامی می داریم روحش شاد وگفتارش رهنمای جوانان باد.

v     فرزندان مرحوم سیدمحمدرضا: سید محمدرضا یک زن داشت و دختر مرحوم سیدغریب بود و دارای یک پسر بنام مرحوم سیدمحمدلطیف و سه دختر بود. این سید بزرگوار دارای اخلاق نیکو و ساده زیست و از بزرگان و ریش سفیدان طایفه منیزوری بودند.

فرزندان مرحوم سیدمحمدلطیف: ایشان فردی باغیرت و نیکخو و مهربان ودارای 4پسر بنام های سیدقربان، سیدمسیح، سیدعبدالمحمد، سیدمحمد(حاجی محمد) و 2 دختر می باشند.

v    فرزندان مرحوم سید انگنا از زن منیزوری: 1-مرحوم سیداحمد 2-مرحوم سیدفرج اله ، هر دو سید بزرگوار مومن و ساده زیست و از بزرگان و ریش سفیدان طایفه بودند.

v    فرزندان مرحوم سیداحمد : ایشان مردی نیکوسرشت و ساده زیست و ۴ پسر و 7 دختر دارند، فرزندان پسر بنام های سیدعلی، سیدولی، سیدعلی محمد و مرحوم جوان ناکام سیدقدرت اله

v    فرزندان مرحوم سیدفرج اله : 1-سید یداله: این سیدبزرگوار مردی فامیل دوست، مهمان نواز و مهربان بود دارای یک پسر بنام سیداکبر و دو دختر می باشد، و در جوانی به رحمت ایزدی پیوست.

2-سیدحیدر : این سید بزرگوار خدمت فراوانی در امر حمل ونقل وکمک  به روستاییان منطقه کردند وبسیارمهربان هستندایشان 7 پسر و 3 دختر دارند،  فرزندان پسر بنام های: سید اصغر ، سیدموسی، سیدرحمت اله، سید داریوش، سیدمحمد، سیدرضا، سیدعلی

 

سادات دیگر روستای دره اهوازی:

1-    مرحوم سید علی اکبر میرسالاری :ایشان سیدی مومن وبا ایمان و یک پسر دارد بنام سید اسماعیل و ایشان 5 پسر بنام های(سید مظلوم، سیدقاسم، سیدعلی، سیدعلی نظر، سید مهدی و سیدهادی) و 4 دختر دارند. و خواهر زاده های سادات منیزوری و از دایی های سیدغریب و سیدفتحعلی هستند.

2-    سیدعلی فرزند سیدخلف :ایشان به ساذات نجفی معروفندو خواهر سید حیدر همسر ایشان است.  پسر ان ایشان سیداسماعیل وسیدرحیم و سیدابراهیم وسید مرتضی باشد.

۳-سیدسلیمان: ایشان از سادات جلیل القدر میرسالار بودند و دو پسر بنام های سیدعیسی و سیداسماعیل و 3دختر داشتند و پسران ایشان انسانهایی بسیار مومن بودند و درجوانی به دیار حق شتافتند. یکی از دختران ایشان همسر سیداسماعیل میرسالاری بن سیداکبر و دیگری همسر مرحوم سید علی نجات ودختر دیگرایشان همسر سید یدالله میرسالاری می باشد.

۴-سیدمحمد رفیعی: ایشان از سادات جلیل القدر میرسالار هستند انسان  خدا ترس وپیشقدم در امر خیر وکمک به نیازمندان می باشند و پسرخاله مرحوم سید زاهدهستند.

۵-سیدباقر مهناپور : ایشان از سادات جلیل القدر میرسالار بودند و داماد مرحوم سیدمحمدرضا منیزوری بودند.پسران ایشان:حسین-محمد-ابولقاسم-حجت می باشند.

۶-مرحوم سیدغلامعلی:  ایشان از سادات جلیل القدر میرسالار  و برادر مادری مرحوم سیدمحمدلطیف بودندودارای یک پسر بنام کاظم و سه دختر می باشندونوه دختری مرحوم سیدغریب هستند.یکی از دختران ایشان همسر سیدمحمد بن مرحوم سیدعلیداد می باشد

 ۷-سید علی فرزند سیدحسنعلی:ایشان از سادت منیزوری هستندکه ساکن باغملک بودند وهمسرایشان خواهرمرحوم سیداحمدوخواهرپدری مرحوم سید علیرضا ومرحوم سید محمد رضا است.پسران ایشان سید عباس وسیدکاظم وسیدابراهیم هستند.

 بیاد عموی عزیزم سیدحیدر موسوی که درامرخدمات رسانی وکمک درحمل ونقل مردم منطقه محروم زحمات زیادی رامتحمل شدند. روحش شاد ویادش درخاطرهها با قی خواهد ماند

ساکنان دیگر روستای دره اهوازی:

1-    مرحوم ملا باران زکویی: ایشان در دوران کودکی پدرشان به رحمت ایزدی پیوست و مادرشان به عقد مرحوم سیدغریب موسوی بزرگ طایفه منیزوری درآمده بود که از این زن صاحب یک پسر بنام سیدصفر که همانند پدرش شجاع وبامحبت ومومن بودندوایشان در جوانی به رحمت ایزدی پیوست،  و مادر مرحوم ملاباران زن دوم سید بودند و سرپرستی ملاباران بعهده این سیدبزرگوار بود و مرحوم ملاباران دارای ۵ پسر بنام های حسین، حسن، ابوالقاسم، غلامحسین و علی حسین و۳دخترمی باشد.

2-    مرحوم مشهدی عباسقلی حیدرزاده: ایشان خواهرزاده مرحوم سیدعلیرضا و سیداحمد و سیدمحمدرضا بودند و دارای ۳ پسر بنام های موسی، ابراهیم و مصطفی  می باشند و از طایفه نریموسا می باشند. وسهدختر دارند.یکی از آنها همسر مرحوم سید بزرگ بن مرحوم سید علیرضا است.وهمسران اول اسحاق ملا رشیدومشهدی راه رفیعی خدا دختران ایشان هستند.

3-    مرحوم ملا محمدرضا داودی : ایشان به گفته برخی از بزرگترها از طایفه قنواتی ها می باشند و در حال حاضر از طایفه ممبینی هستند و با مرحوم سیدعلیرضا نسبت مادری دارند. ایشان ۴ فرزند پسر بنام های رضا، مرتضی، مصطفی و حبیب اله دارند.سه دختر دارد یکی از آنها همسر سیدعباس بن مرحوم سیدزاهد ودیگری همسر مرحوم سید علی مراد بن مرحوم سید علیرضا  است.

4-    شیخ نادر بارانی : از شیخ های امامزاده عبداله کوه منگشت می باشند که مرحوم سیدفتحعلی به ایشان زمین دادند و ساکن روستای دره اهوازی شدند و خواهرشان را به مرحوم سیداحمد دادند، ایشان دارای ۴ فرزند پسر بنام های جابر، فاضل، جواد و حیات می باشند.

 ۵-مشهدی جعفر حیدرزاده برادر مادری مرحوم مشهدی عباسقلی وداماد مرحوم سید احمد بن سید انگنابودند.


 این مطالب جهت اطلاع نوجوانا وجوانان سادات منیزوری ودیگرساکنین محترم روستای دره اهوازی جمع آوری وثبت گردید. منتظر نظرات ارزشمندشما هستم .      ( سید محمد موسوی دبیر آموزش وپرورش و مدرس دانشگاه)

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 22:13  توسط سیدمحمد موسوی (دبير)  |